Dari Geguritan Nasionalis hingga Patah Hati

Dari Geguritan Nasionalis hingga Patah Hati

Antusiasme peserta dalam Workshop Sastra Jawa untuk pelajar SMA dan sedejarat di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta (28/9) terlihat dari beragamnya tema geguritan yang ditulis. Ada yang menulis tentang keprihatinan terhadap kondisi Indoensia sekarang yang diwarnai aksi massa memprotes berbagai rancangan undang-undang yang bermasalah, ada yang menulis tentang patah hati, ada juga yang menulis tentang nasionalisme sebagai warga negara.

Queen Quantum, pelajar dari SMAN 10 Yogyakarta membuat geguritan berisi kritik terhadap pemerintah yang abai terhadap kondisi memprihatinkan warga negaranya.

Kumelun ngewutakake netra
Agni, angkara murka
Pertiwi cidra
Indonesia lagi sungkawa

Ning pojok dalan
Bocah kekejer nangis
Sadalan-dalan, kana-kene getih
Sumerbak amis

Rakyat pada kaliren
Sing ning kana kewaregen
Rakyat pada melas, ditindas
Sing ning kana tutup tilas
Mangan arta, kipas-kipas

Endi nasionalis?
Kok sing mulyo kapitalis
Endi demokrasi?
Nek raisa beraspirasi

Banyu mata njelma segara
“Indonesia mardika”
Namun irah-irahan
Tanpa kasunyatan

Berbeda dengan Queen, Raden Rara Kartika, pelajar dari SMAN 2 Wates, menulis geguritan tentang perasaan saat patah hati.

Lamis

Kaya ngene rasane ati kang nandang kangen
Kangen marang sliramu kang tak tresnani
Kang gawe ayem sajro ning ati
Mung bisa tansah kelingan ora bisa nyawang
Nelangsa ati iki, kuciwa

Opo ora eling nalika semono
Janji setya ora bakal ngowah-owah tresno iki
Tresno kang wis tok tandur ing sajroning ati
Opo ora eling nalika semono
Nalika jejer sesandingan
Deleng segara kang katon edi peni
Opo ora eling nalika semono Nalika boncengan numpak vespa
Muter-muter Jogja deleng sunaring surya

Nang ngendi saiki?
Tresna kang mbok janjini
Tanpa kaabar, tanpa pamit, Ninggal tresna kang tansah saya ndadi
Nangis, miris, ati keiris-iris
Duh kaang mas …
Dadi uwong aji sing lamis

Sementara itu, Rafael Raga Budi P., juga menulis tentang cinta yang kanda tetapi dengan perspektif yang lebih kocak.

Menawa sliramu nyawang aku saka bandha
Ananging kena apa, slriamu saya ngadohi Gusti
Kang sugih bandha donya uga swarga?

Cah ayu ….
Sanadyan sliramu istimewa kayadene Jogja
Ananging sabarku kaya Kulonprogo, ana Watese.
Sanadyan tresnaku marang sliramu dhuwur kayadene Gunung Kidul
Wanging yen koe ora nampa katresnanku, ya mung kaya Bantul, Kasihan
Lan pungkasane kaya Sleman, Minggir.

Wes Ndhuk, matur nuwun, aku pamit.